-
Nieuws

Ons nieuwe pand in aanbouw


Wij zijn verhuist per 1 juni 2018 naar onze nieuwe hoofdvestiging aan de Burgemeester Smitweg 6, 2391 ND Hazerswoude dorp.


                                                                   Ons nieuwe etiket per 2018
Prettige feestdagen en een gelukkig en duurzaam 2017
Kwaliteit en het leveren van een goede service zijn onze speerpunten. Een duurzame teelt is daarbij een uitdaging, want onze klanten willen gezonde planten die vrij zijn van ziekten en plagen en duurzaam geteeld. Daarom zijn we in 2016 samen met adviesbureau Delphy een innovatieproject Duurzame Buxusteelt gestart. Dit is ondersteund vanuit de regeling MKB innovatie stimulering topsectoren Zuid-Holland.Ons doel is een duurzame buxusteelt waarbij ziekten en plagen worden voorkomen of zoveel mogelijk biologisch worden aangepakt zonder dat het product aan kwaliteit inboet. Delphy heeft voor ons allerlei proeven gedaan.
  • Er zijn roofmijten uitgezet tegen spint.
  • Delphy heeft onderzocht welke mogelijkheden er zijn om buxusmot biologisch te bestrijden.
  • Er zijn alternatieve middelen getest tegen buxusbladvlo
  • Er is een studie gedaan hoe we Cylindrocladium goed onder controle kunnen houden op een milieuvriendelijke manier
  • Er is ervaring opgedaan met biologische grondontsmetting
  • We hebben Tagetes gezaaid tegen aaltjes en deze groenbemester blijkt ook goed voor allerlei bijen en zweefvliegen.

Het project loopt ten einde. Het heeft ons veel nieuwe kennis opgeleverd waarmee we onze speerpunten  in 2017 ook weer kunnen waarmaken. Wij wensen u prettige feestdagen.

Sponsor Hazerswoudse boys E1 2015-2016                                                       Kampioen 1e klasse


Sponsor Hazerswoudse boys JO 11-2 2016-2017                                                  Sponsor Jo 13-1